Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov NÁŠ DOM, so  sídlom Haanova ul. č. 35, 851 04 Bratislava V, vzniklo dňom 04.06.2003, a to rozhodnutím Okresného úradu Bratislava V. zápisom do registra združení v súčasnosti vedenom Okresným úradom v Bratislave v Registri spoločenstiev pod číslom 2003/34/Sp.
Spoločenstvo NÁŠ DOM združuje vlastníkov a tiež obhospodaruje 73 bytov, 5 nebytových priestorov nachádzajúcich sa v troch vzájomne prepojených blokoch a to:

blok A (Haanova 31-33),
blok B (Haanova 35-37),
blok C (Haanova 39-41).

Spoločenstvo je od r. 2010 vlastníkom plynovej automatickej kotolne  na dodávku tepla a teplej vody. Za obdobie svojej existencie  Spoločenstvo zrealizovalo napr. nasledovné investície:

2006 - Výmena ležatých rozvodov vody v bloku A
2008 - Generálna oprava, vyspádovanie a zateplenie strechy
2009 - Výmena 9 schodiskových okien za plastové
2009 - Výmena sklených stien s oceľovým rámom za plastové
2009 - Výmena pivničných okien po obvode domu za platové
2010 - Zateplenie fasády obytného domu vrátene prízemia
2010 - Výmena vchodových dverí na hlavných vstupoch za hliníkové
2010 - Výstavba  - zabudovanie vlastnej kotolne
2012 - Zateplenie podhľadov na prízemí kazetovým stropom
2014 - Výmena rozvádzačov 8 výťahov
2015 - Ukončenie výmeny horizontálnych rozvodov SV +TUV + kanalizácie
2016 - Ukončenie výmeny vertikálnych rozvodov
2017 - Rekonštrukcia  potrubia UK medzi blokmi
2018 - Prevzatie vnútrobloku do správy Spoločenstva

Privátna zóna

Pred vstupom do privátnej zóny je potrebné sa prihlásiť. Pre prihlásenie použite váš variabilný symbol (je rovnaký ako používate pri mesačných platbách do fondu prevádzky, údržby a opráv).


Kde nás nájdete ?

Kontaktné údaje

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov

NÁŠ DOM

Haanova č. 35
851 04 Bratislava 55

IČO: 31818986
DIČ: SK2021730084

info (zavinac) nasdom.sk

 

Spoločenstvo je zapísané v Registri spoločenstiev pod číslom 2003/34/Sp vedenom Okresným úradom v Bratislave